הלוואות בערבות מדינה – מהי וכיצד לקבל הלוואה בערבות מדינה

הלוואות בערבות מדינה – מהן ובמה מדובר?

הלוואות בערבות מדינה צברו פופולאריות רבה בתקופה האחרונה ככלי אשראי אטרקטיבי עבור בעלי עסקים בישראל. הלוואת מדינה מהוות אחוז נכבד מסך האשראי המוענק לעסקים קטנים ובינוניים. נתונים מראים כי הלוואות מסוג זה תורמות לצמיחה במשק.

מטרת הלוואות המדינה הינה מחד גיסא עידוד יזמות עסקית לצורך יצירת מקומות עבודה חדשים, ומאידך תמיכה בעסקים קטנים ובינוניים, הזקוקים לאשראי עסקי. הלוואה בערבות המדינה מהווה אפיק הלוואה נוח ויעיל עבור עסקים בהיקף קטן עד בינוני.

הלוואה בערבות מדינה הינה הלוואה בנקאית ארוכת טווח, המתקבלת מכספי הבנקים הפועלים בשיתוף פעולה צמוד עם הקרנות הרלוונטיות (בנק מזרחי, בנק אוצר החייל , בנק לאומי, ובנק מרכנתיל דיסקונט). הבנקים מעניקים את ההלוואה לעסק, ואילו עליו חלה האחראיות להחזרי התשלומים ככל הלוואה בנקאית עסקית אחרת.

הדבר המייחד את הלוואות המדינה משאר סוגי ההלוואות הבנקאיות לעסקים, הינו הבטחת המדינה לבנקים המלווים באשר להחזרת ההלוואה. המדינה מעניקה עבור הבנקים ערבות על מרבית סכום ההלוואה העסקית. לרוב ערבות המדינה חלה על בין 75% ל-90% מסך ההלוואה, ואילו שאר הסכום מצוי באחראיות בעל העסק. לעסק הלווה ביטחונות מטריאליים (משמע – כסף במזומן), מה שמוריד את הסיכון לבנקים והופך את העסקה לכדאית גם עבורם.

על הבנקים חלה מחויבות להעניק הלוואות בערבות המדינה בפריסה של כ-5 שנים, כאשר שיעורי הריבית לא יעלו על שיעור ריבית של פריים+3.5%. הלוואה בערבות המדינה מהווה למעשה הלוואה בנקאית לעסקים, כאשר המדינה היא הגורם המספק את הערבות לבנק על רוב סכום ההלוואה.

 

מהם יתרונותיה של הלוואה בערבות המדינה? 

הלוואות בערבות מדינה

היתרון המרכזי הטמון בלקיחת הלוואות בערבות המדינה הינו הלוואה בתנאים נוחים במיוחד עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים בגודלם. הלוואות אלו מאפשרות ליזמים רבים לגייס מימון להקמה ופיתוח של מגוון עסקים ברחבי הארץ. מדובר במעין "חבל הצלה" לגיוס אשראי עסקי עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים, החיוני עבור הבטחת המשך הצמיחה במשק.

הלוואות בערבות המדינה כרוכות בשיעורי ריבית נמוכים ביותר ביחס לשאר סוגי ההלוואות הבנקאיות. בנוסף, הלוואת מדינה ניתנת לפריסה לתשלומים באופן אידאלי ומיטיבי עבור העסק. ניתן לדחות את תשלום החזרי ההלוואה למשך "תקופת גרייס" של בת שישה חודשים מרגע לקיחת ההלוואה. לרוב ניתן לפרוס את תשלומי החזרת ההלוואה לתקופה של חמש שנים ואף יותר.

סכום הלוואת המדינה הניתנת תלוי בנפח הפעילות ומחזור השנתי של העסק הלווה, כאשר תנאי ההלוואה משתנים בין קרן לקרן. עסקים קטנים בעלי מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון שקלים בשנה יכולים להגיש בקשה להלוואה בערבות מדינה בסך של עד 500 אלף שקלים.

עסקים בינוניים בעלי מחזור שנתי של בין 6.25 ל- 100 אלף שקלים לשנה רשאים לבקש הלוואה בערבות המדינה בגובה של עד 8% מהמחזור (כלומר, עד 8 מיליון שקלים).

 

למי מתאימה הלוואה בערבות המדינה?

הלוואות מדינה מיועדות בראש ובראשונה עבור עסקים קטנים, המוגדרים כבעלי מחזור מכירות שנתי שאינו עולה על 6.25 מיליון שקלים, ועסקים בינוניים, בעלי מחזור מכירות שנתי של יותר מ- 6.25 מיליון שקלים ועד 100 מיליון שקלים.  מחזורי מכירות אלו חייבים להתקיים בשנה שקדמה לבקשת ההלוואה. הלוואה בערבות המדינה מתאימה עבור עסקים מכל תחום וענף שהוא, כולל עסקי תיירות, חקלאות, מסחר ותעשייה, שירותים ובנייה.

 

איך עובדת הלוואה בערבות המדינה?

הלוואות בערבות מדינה הינן כלי אשראי לעסקים, שנוצר על-ידי משרד האוצר הישראלי, במטרה לסייע, לתמוך ולעזור לעסקים קטנים ובינוניים (קיימים או שלקראת הקמה) לגייס הלוואות בתנאים נוחים. הלוואות המדינה מוענקות באמצעות תהליך גיוס מוסדר ומסודר.

עסק המבקש לקבל הלוואה בערבות המדינה נדרש לעבור הליכי בחינה מטעם גורמי המדינה הרלוונטיים והבנק המלווה, שבסופו מחליטים האם לאשר את ההלוואה או לא.

טרם הגשת בקשה לקבלת הלוואה בערבות המדינה, יש לבחון את זכאות העסק לגיוס הלוואה מסוג זה. באופן עקרוני, כל עסק קטן או בינוני העומד בתנאי הסף ואינו חייב בחובות, עיקולים או קנסות לרשויות המס ולבנקים, יכול להגיש בקשה לגיוס הלוואה בערבות המדינה. עסקים בעלי חובות או תיקים פתוחים בהוצאה לפועל יידחו על הסף.

לאחר ווידוא זכאות העסק לגיוס הלוואות בערבות המדינה, יש להתחיל את תהליכי הבדיקה והבחינה של התאמת העסק לקריטריונים ודרישות הקרן להלוואת בערבות המדינה. על בעל העסק להגיש תכנית עסקית מתאימה עבור הקרן, הנבחנת על-ידי הגוף המתאם מטעם המדינה. גוף זה מבצע בחינה של בקשת העסק לגיוס ההלוואה, ובסיומה מגיש המלצה חיובית או שלילית.

באם המלצת הגוף המתאם מטעם המדינה הינה חיובית, הבקשה מועברת בשלב הבא לבנק המלווה. הבנק מבצע בדיקה ובחינה של מכלול נתוני בקשת העסק, ומעביר אותה לדיון בוועדת אשראי הכוללת נציגים מהגוף המתאם, הבנק והמדינה. הוועדה דנה בנושא ונותנת את החלטתה באשר להענקת ההלוואה לעסק.

 

מהם סוגי ההלוואות בערבות המדינה?

קיימים 3 סוגי מסלולים לקבלת הלוואות בערבות המדינה, כאשר כולם פועלים במסגרת קרנות סיוע לעסקים. בטרם הגשת הבקשה להלוואה בערבות המדינה, חשוב לבחור במסלול המתאים ביותר עבור העסק.

סוג המסלול הראשון הינו "מסלול הקמת עסק", המיועד עבור יזמים המבקשים לקבל הלוואה בערבות המדינה לצורך הקמת עסק חדש. במקרה זה, בקשת ההלוואה יכולה להתקבל בטרם התחלת תהליכי הקמת העסק או במהלכם.

סוג המסלול השני, "מסלול השקעות", מיועד עבור עסקים קיימים בסדר גודל קטן עד בינוני, אשר מבקשים לקבל הלוואה בערבות המדינה לצורך השקעה, שכלול ופיתוח העסק. כך לדוגמא, מסלול השקעות עשוי לסייע ליזמים לשפר ולקדם את עסקיהם הקיימים, על-ידי רכישת ציוד חדיש או שיפוץ מקום העסק.

סוג המסלול השלישי, "מסלול הון חוזר", מיועד עבור עסקים קיימים הזקוקים לגיוס אשראי בערבות המדינה לצורך סיוע בתזרים המזומנים. צורך זה עשוי לנבוע בין היתר ממחזור מזומנים נמוך בשל מצוקה תזרימית, ירידה בהכנסות העסק או צורך במימון להגדלת מחזור ההכנסות.

 

כיצד חברת "אשראי אישי" מסייעת בהלוואות מדינה?

טרם ביצוע תהליך להגשת בקשה להלוואת מדינה, יש לבצע בדיקה מקיפה, מעמיקה, יסודית וכוללת של תנאי הסף, הדרישות והקריטריונים לקבלתה. חברת אשראי אישי, המספקת שירותי ייעוץ לאשראי אישי ועסקי, מסייעת ללקוחותיה בצליחת התהליך לקבלת הלוואה בערבות המדינה.

החברה מספקת עבור לקוחותיה סיוע וליווי צמוד לאורך כל שלבי התהליך, החל מאיתור הקרן המתאימה, עבור בעריכת תכנית עסקית מקצועית ומתאימה, ועד לכל אחד מתהליכי הבדיקה הנדרשים.

חברת אשראי אישי כוללת צוות עובדים מקצועי, מיומן ועתיר ניסיון בגיוס אשראי עסקי, בין היתר בצורת הלוואות בערבות המדינה. מאחורי החברה עומדים יותר מ-1600 תיקים של עסקים קטנים ובינוניים, אשר הצליחו בגיוס הלוואת המדינה כאשראי עסקי. היקף העסקאות מהלוואות המדינה בחברת אשראי אישי עומדת על למעלה מ-7 מיליון שקלים בחודש.

 

מה כולל תהליך גיוס הלוואה בערבות המדינה בסיוע חברת אשראי אישי?

משך תהליך גיוס הלוואה בערבות המדינה בעזרת חברת אשראי אישי נע בין ארבעה לשמונה שבועות, וכולל מספר שלבים. בשלב הראשון, החברה מבצעת בדיקה בספקי המידע של חברות BDI ודן אנד ברדסטריט, האחראיות על הנעת תהליך הבקשה לקבלת ההלוואה. בשלב השני, החברה מבצעת ניתוח מקיף ומעמיק של נתוני הפעילות העסקית, הכספית והפיננסית של העסק.

בשלב השלישי, מתקיימת פגישה של צוות החברה עם הלקוח, לצורך תיאום ציפיות וקבלת החלטות. בשלב הרביעי, מחליטים באשר להיקף ההלוואה שיש לגייס, התכנית העסקית המתאימה, תכנון האשראי, אופן פריסת תשלומי ההחזרים וגובה הריבות והעמלות.

בשלב החמישי, החברה עורכת את בקשת האשראי ומגישה אותה לגורמים הרלוונטיים בשם הלקוח. בסוף התהליך ובתום גיוס הלוואה בערבות מדינה, החברה מסייעת ללקוח בפתיחת חשבון לצורך קבלת האשראי ותשלום העמלה.

 

לסיכום, הלוואות מדינה מהוות כלי פיננסי ייחודי המיועד לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, ובכך להיטיב עם הכלכלה ולאפשר צמיחה מתמדת במשק. ערבות מדינה מאפשרת ליזמים ובעלי עסקים מכל תחום להקים, לפתח ולקדם את עסקיהם, באמצעות הלוואת מימון שייתכן ולא היו יכולים להשיג באמצעים אחרים.

קבלת הלוואה בערבות מדינה מצריכה מחקר מקדים והיכרות מראש עם הדרישות, התנאים והקריטריונים הדרושים להגשת בקשה מוצלחת. ניתן ואף מומלץ להסתייע באנשי מקצוע וחברות כדוגמת חברת אשראי אישי, האמונות על סיוע לבעלי עסק המעוניינים בקבלת הלוואת מדינה. ליווי מקצועי ומלא על-ידי צוות הכלכלנים ואנשי המקצוע של החברה תגדיל את הסיכויים לאישור בקשת ההלוואה.