מהו רווח גולמי ? ואיך שומרים עליו !

רווח גולמי :

בפגישות אותם אני מקיים עם הלקוחות שלי אני נתקל בחוסר הבנה בסיסי של המושג רווח גולמי .

היות וזהו מדד בסיסי להערכת הרווח הצפוי של החברה ודבר בסיסי ביותר שעשוי לקיים חברה או לגרום לה לחדול מפעילותה החלטתי להקדיש מאמר לנושא הרווח הגולמי .

 

אם כן מהו רווח גולמי ?

הגדרה מילונית : הרווח הגולמי הינו למעשה המדד ראשוני לרווחיות החברה מהפעילות העסקית הבסיסית ביותר, כל זה ללא העמסה של עלויות שיווקמכירההנהלה או כלליות.

ככול שהרווח הגולמי הבסיסי ללא כול העמסות נוספות גבוה יותר סיכויה של החברה להמשיך להתקיים גדל וגדל .

במידה והחברה רושמת כבר בסעיף הרווח הגולמי הפסד, יש לשקול האם בכלל פעילותה העסקית כדאית וראויה להמשך כפי שהיא , ויש לטפל בשולי הרווח הגולמי שלה וזאת באופן מיידי .

יועץ עסקי בעל ידע בסיסי בניהול עסקים ובעל ניסיון באיתור שולי הרווח הגולמי יכול באופן מיידי להעיד על הרווח הגולמי הרצוי על מנת להמשיך לקיים את החברה .

במינוח החשבונאי רווח גולמי פירושו מכירות בניכוי עלות המכר.

שימו לב כי זהו לא הרווח משום שנותר לנכות הוצאות אחרות כגון הוצאות המכירות, ההנהלה והכלליות, הוצאות המימון ועלויות נוספות .

שיעורי רווח גולמי גבוהים יותר משקפים את היעילות הגדולה יותר בהפיכת חומרי גלם להכנסה.

עבור חברה שמשווקת סחורות פירוש אחוזי רווח גולמי גבוהים הוא במרווח של המחיר שהיא מצליחה לקבל מלקוחותיה .

על בעל העסק בניהול העסק שלו לדעת בכול רגע נתון מהו שיעור הרווח הגולמי בעסק שלו ( באחוזים מתוך המכירות ) , ובמספרים מוחלטים מהו הרווח הגולמי באלפי ₪ של העסק לחודש .

עליכם כבעלי עסקים לבקש מרואה החשבון שלכם או מהחשב של העסק לוודא בכול חודש מחדש או בכול רבעון לפחות שהרווח הגולמי של העסק לא יורד אלא יציב או עולה מעלה .

ירידה ברווח הגולמי מעידה על ניהול רכש לא נכון , או על כניסת מתחרים חדשים לענף שמורידים את שולי הרווח הגולמי ועלולים לגרום לירידה ברווח של החברה ואף להפסד .

האם אתה בטוח שאתה רוצה להתחרות במקום שבו מפסידים ?

הזכות לשקול זאת ולגרום לכך ששולי הרווח לא ירדו אלא יהיו יציבים ואף ינועו מעלה הינה אחריות בסיסית של בעל העסק , החשב , או היועץ העסקי המלווה אותו .

ולכן עצתי לכם כסיכום :

בכול חודש או בכול רבעון לפחות בקשו מהרואה חשבון שלכם שיבדוק בדיקה חשבונאית של שולי הרווח הגולמי בעסק .

בדקו שהוא איננו יורד ונמצא במקום הנכון על מנת לאפשר לכם להמשיך לקיים את העסק ברווח .

ואם יש ירידה בשולי הרווח הגולמי, התייעצו , בדקו, אל תוותרו על שולי הרווח הגולמי שלכם .

הנזק הכלכלי משולי רווח גולמי שגויים שלא נבדקו על בסיס חודשי יכולים לגרום לכך שיסתיימו  חיי העסק שלכם .

לכן , בדקו שולי רווח גולמי בכול חודש מחדש .

ואם אינכם יודעים לבצע זאת התייעצו , עם יועץ עסקי, עם רואה החשבון, עם חשב החברה , עם אנשים שזה המקצוע שלהם והם יודעים לתת לכם תשובות איך לשמר ולהגדיל את שולי הרווח הגולמי מחדש .

בהצלחה .