על אילו נכסים אפשר לגייס אשראי מהבנק לחברה הקיימת מספר שנים ?

בעלי חברות רבות אינם יודעים (בעיקר בשנים הראשונות של החברה) כי הם יכולים לגייס  אשראי מהבנק כנגד חלק מנכסי החברה שהם לא מודעים לכך שניתן לשעבד אותם לבנק .

בעלי חברות רבים לא מודעים לכך  כי ברשותם נכס בר שעבוד . במהלך המאמר הקצר הבא אסקור את הנכסים אותם ניתן לשעבד לבנקים בבנקאות הישראלית ולקבל תמורתם מסגרות אובליגו מורחבות .

 1. שעבוד חייבים – באם ברשות החברה לקוחות חייבים מעל 500,000 ₪ מפוזרים על פני מספר לקוחות ניתן לשעבד את דו"ח החייבים הנ"ל לבנק ולקבל תמורתו בכול רגע עד  70% מימון . יש לבצע את ההתמחרות מול הבנק בצורה מקצועית ולהעביר להם דיווחים על החייבים בכול חודש כך שהאשראי יחודש שוב ושוב .

 1. מלאי – חברות רבות מחזיקות ברשותן מלאי גבוה מאוד בתצוגה ובמחסנים וזאת לצורך מכירה לרשתות גדולות או להרבה מאוד לקוחות במקביל בזמן קצר . מלאי זה ניתן לשעבוד לטובת הבנק ולקבל תמורתו עד 60% משווי המלאי . גם כאן יש לבצע את ההתמחרות מול הבנקים בצורה נכונה ולהעביר להם דיווח על המלאי בכול חודש כך שהאשראי ימשיך להתחדש שוב ושוב על פני שנים .

 1. שעבוד רכוש קבוע  – לחברה כבר מיום ההקמה שלה מצטברים נכסים קבועים בלתי ממונפים או שהמינוף בעבורם נגמר . יש אפשרות לפנות לבנק ולסכם איתו בכפוף לשמאות של שמאי רכוש לקבל הלוואה לזמן ארוך כנגד נכסים בשיעור השענות מסויים . שיעור ההשענות הינו בדרך כלל 50%-70% משווי הרכוש הקבוע , על פי השמאות .

 1. הסכמים חד פעמיים/ רב שנתיים – חברה חותמת עם לקוח קבוע ויציב על הסכם רב שנתי, או עם לקוח חדש על הסכם אספקה בקצב מסוים ועל פני זמן מסוים . ניתן להמחות את ההסכם לאחד הבנקים ולקבל תמורתו מימון . זהו תחום מקצועי מאוד ויש להעזר ביועץ פיננסי או בחשב שמצוי בנושא וביצע זאת בעבר .

 1. מימון סגור לפרויקט – לכול הבנקים קיימות מחלקות לליווי פרויקטים בליווי סגור . הבנק מסכם עם הלקוח את תנאי הליווי , בדרך כלל תוך מינוי גורם בודק ( מהנדס, שמאי … ) שמוודא כי הכספים אכן הולכים לפרויקט המלווה ומושקעים בו .

 1. שעבוד שוטף כללי – החברה חותמת לבנק על שעבוד צף על כלל נכסיה ( סעיף 1-3 ) נקבע סכום של אשראי כנגד שעבוד זה . הנתונים נבדקים על ידי הבנק פעם בחודש וכול עוד הכול נשאר בתחום האשראי נותר כשהיה . במקרה ויש צמיחה משמעותית ( עשרות אחוזים ) ניתן להגדיל את ההשענות על השעבוד השוטף .

 1. הון עצמי צבור – רווחי החברה נצברים בהון של החברה ואם הבעלים לא מושכים את הרווח נצברים בחברה רווחים . רווחים אלו משתקפים בנתונים הכספיים המבוקרים של החברה ומשמשים מנוף רב מול הבנקים .

 1. ערבות חברה קשורה – באם יש לבעלים חברה קשורה עם כוח פיננסי ועסקים טובים ויציבים ניתן לקבל ערבות של חברה קשורה לטובת קבלת האשראי .

 1. תקבולים עתידיים – הכנסות חודשיות משכר דירה, הכנסות צפויות מדיבידנד בחברה

 1. LC  TRANSFERABALE – אשראי דוקמנטרי בר הסבה – נושא מקצועי מאוד המדבר בעיקר על קבלת מסגרות יבוא כנגד אשראי דוקמנטרי שנתקבל מהלקוח . המימון נעשה גב אל גב מול הפרעון של האשראי הדוקמנטרי .

 1. דו"חות כספיים טובים – באם החברה מציגה רווחיות יציבה וטובה בשיעורים קבועים הבנק עשוי להעמיד לחברה מסגרות אשראי גבוהות יותר וטובות יותר ממה שהם יקבלו ללא הצגת דו"חות אלו . לפיכך יש להקפיד שהנתונים הכספיים יהיו טובים עם רווחיות יפה ויציבה לאורך השנים .

בהצלחה !!!

שלמה גורנלר

אשראי אישי